Ανακαίνιση

Είναι το ακίνητό σου κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες της βραχυχρόνιας μίσθωσης;

Η ομάδα μας από αρχιτέκτονες μηχανικούς μαζί με τα συνεργαζόμενα συνεργεία μας μπορούν να αναλάβουν κάθε εργασία που απαιτείται ώστε το ακίνητό σου να ανακαινιστεί πλήρως ή τμηματικά.

Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση γίνονται με γνώμονα την βέλτιστη ανταπόκριση του ακινήτου στην βραχυχρόνια μίσθωση.

Θέλεις να ανακαινίσεις το ακίνητό σου;
Είναι το ακίνητό σου κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες της βραχυχρόνιας μίσθωσης;

Η ομάδα μας από αρχιτέκτονες μηχανικούς μαζί με τα συνεργαζόμενα συνεργεία μας μπορούν να αναλάβουν κάθε εργασία που απαιτείται ώστε το ακίνητό σου να ανακαινιστεί πλήρως ή τμηματικά.

 

Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση γίνονται με γνώμονα την βέλτιστη ανταπόκριση του ακινήτου στην βραχυχρόνια μίσθωση.

Θέλεις να ανακαινίσεις το ακίνητό σου;