Ανακαίνιση

Είναι το ακίνητό σας κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες της βραχυχρόνιας μίσθωσης;

Η ομάδα μας από αρχιτέκτονες μηχανικούς μαζί με τα συνεργαζόμενα συνεργεία μας μπορούν να αναλάβουν κάθε εργασία που απαιτείται ώστε το ακίνητό σας να ανακαινιστεί πλήρως ή τμηματικά.

 

Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση γίνονται με γνώμονα την βέλτιστη ανταπόκριση του ακινήτου στην βραχυχρόνια μίσθωση.

Θέλετε να ανακαινίσετε το ακίνητό σας;
Είναι το ακίνητό σας κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες της βραχυχρόνιας μίσθωσης;

Η ομάδα μας από αρχιτέκτονες μηχανικούς μαζί με τα συνεργαζόμενα συνεργεία μας μπορούν να αναλάβουν κάθε εργασία που απαιτείται ώστε το ακίνητό σας να ανακαινιστεί πλήρως ή τμηματικά.

 

Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση γίνονται με γνώμονα την βέλτιστη ανταπόκριση του ακινήτου στην βραχυχρόνια μίσθωση.

Θέλετε να ανακαινίσετε το ακίνητό σας;