Φωτογράφιση

Οι φωτογραφίες της καταχώρησής σας αναδεικνύουν το ακίνητό σας;

Προετοιμάζουμε κατάλληλα τον χώρο σας για φωτογράφιση και περιγράφουμε με τον βέλτιστο τρόπο το ακίνητό σας μέσα από μία σειρά επαγγελματικών φωτογραφιών. Με βάση τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Airbnb, αλλά και σε συνδυασμό με την δική σας αισθητική, αναλαμβάνουμε να φωτογραφίσουμε κάθε χώρο του ακινήτου σας.

Θέλετε να αναδείξετε τον χώρο σας σωστά;
Οι φωτογραφίες της καταχώρησής σας αναδεικνύουν το ακίνητό σας;

Προετοιμάζουμε κατάλληλα τον χώρο σας για φωτογράφιση και περιγράφουμε με τον βέλτιστο τρόπο το ακίνητό σας μέσα από μία σειρά επαγγελματικών φωτογραφιών. Με βάση τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Airbnb, αλλά και σε συνδυασμό με την δική σας αισθητική, αναλαμβάνουμε να φωτογραφίσουμε κάθε χώρο του ακινήτου σας.

Θέλετε να αναδείξετε τον χώρο σας σωστά;