Εκπαίδευση

Γνωρίζετε πως να διαχειριστείτε επιτυχώς το ακίνητό σας;
Αντιμετωπίζετε προβλήματα στον χειρισμό της πλατφόρμας της Airbnb;

Σας παρέχουμε πρακτικές συμβουλές διαχείρισης, έτσι ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο του ακινήτου σας κατά την βραχυχρόνια μίσθωση. Με την βοήθεια έντυπων οδηγών και σεμιναρίων σας εκπαιδεύουμε πάνω στην σωστή χρήση της πλατφόρμας, ενώ στις πρώτες σας κρατήσεις είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή χρειάζεστε ώστε να διαχειριστείτε εσείς το ακίνητό σας επιτυχώς και εύκολα.

Θέλετε να μάθετε να διαχειρίζεστε σωστά το ακίνητό σας
στην πλατφόρμα της Airbnb;
Γνωρίζετε πως να διαχειριστείτε επιτυχώς το ακίνητό σας;
Αντιμετωπίζετε προβλήματα στον χειρισμό της πλατφόρμας της Airbnb;

Επισκεπτόμαστε το ακίνητό σας και εξετάζουμε σε πραγματικό χρόνο την κατάστασή του, τις δυνατότητές και την καταλληλότητά του.

 

Με βάση επιλεγμένες databases αλλά και ελέγχοντας την ανταγωνιστικότητα στην πλατφόρμα της Airbnb, σας αποστέλλουμε μία αναλυτική εκτίμηση του ακινήτου σας, που αφορά τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την χρονική περίοδο.

Θέλετε να μάθετε να διαχειρίζεστε σωστά το ακίνητό σας
στην πλατφόρμα της Airbnb;