Εκτίμηση

Είναι το ακίνητό σου ανταγωνιστικό;
Τι έσοδα μπορεί να σου αποφέρει μέσα από την βραχυχρόνια μίσθωση;

Επισκεπτόμαστε το ακίνητό σου και εξετάζουμε σε πραγματικό χρόνο την κατάστασή του, τις δυνατότητές και την καταλληλότητά του.

 

Με βάση επιλεγμένες databases αλλά και ελέγχοντας την ανταγωνιστικότητα στην πλατφόρμα της Airbnb, σου αποστέλλουμε μία αναλυτική εκτίμηση του ακινήτου σου, που αφορά τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την χρονική περίοδο.

Χρειάζεσαι μία εκτίμηση του χώρου σου;
Είναι το ακίνητό σου ανταγωνιστικό;
Τι έσοδα μπορεί να σου αποφέρει μέσα από την βραχυχρόνια μίσθωση;

Επισκεπτόμαστε το ακίνητό σου και εξετάζουμε σε πραγματικό χρόνο την κατάστασή του, τις δυνατότητές και την καταλληλότητά του.

Με βάση επιλεγμένες databases αλλά και ελέγχοντας την ανταγωνιστικότητα στην πλατφόρμα της Airbnb, σου αποστέλλουμε μία αναλυτική εκτίμηση του ακινήτου σου, που αφορά τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την χρονική περίοδο.

Χρειάζεσαι μία εκτίμηση του χώρου σου;