Εκτίμηση

Είναι το ακίνητό σας ανταγωνιστικό;
Τι έσοδα μπορεί να σας αποφέρει μέσα από την βραχυχρόνια μίσθωση;

Επισκεπτόμαστε το ακίνητό σας και εξετάζουμε σε πραγματικό χρόνο την κατάστασή του, τις δυνατότητές και την καταλληλότητά του.

 

Με βάση επιλεγμένες databases αλλά και ελέγχοντας την ανταγωνιστικότητα στην πλατφόρμα της Airbnb, σας αποστέλλουμε μία αναλυτική εκτίμηση του ακινήτου σας, που αφορά τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την χρονική περίοδο.

Χρειάζεστε μία εκτίμηση του χώρου σας;
Είναι το ακίνητό σας ανταγωνιστικό;
Τι έσοδα μπορεί να σας αποφέρει μέσα από την βραχυχρόνια μίσθωση;

Επισκεπτόμαστε το ακίνητό σας και εξετάζουμε σε πραγματικό χρόνο την κατάστασή του, τις δυνατότητές και την καταλληλότητά του.

 

Με βάση επιλεγμένες databases αλλά και ελέγχοντας την ανταγωνιστικότητα στην πλατφόρμα της Airbnb, σας αποστέλλουμε μία αναλυτική εκτίμηση του ακινήτου σας, που αφορά τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την χρονική περίοδο.

Χρειάζεστε μία εκτίμηση του χώρου σας;