Φωτογράφιση

Οι φωτογραφίες της καταχώρησής σου αναδεικνύουν το ακίνητό σου;

Προετοιμάζουμε κατάλληλα τον χώρο σου για φωτογράφιση και περιγράφουμε με τον βέλτιστο τρόπο το ακίνητό σου μέσα από μία σειρά επαγγελματικών φωτογραφιών. Με βάση τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Airbnb, αλλά και σε συνδυασμό με την δική σου αισθητική, αναλαμβάνουμε να φωτογραφίσουμε κάθε χώρο του ακινήτου σου.

Θέλεις να αναδείξεις τον χώρο σου σωστά;
Οι φωτογραφίες της καταχώρησής σου αναδεικνύουν το ακίνητό σου;

Προετοιμάζουμε κατάλληλα τον χώρο σου για φωτογράφιση και περιγράφουμε με τον βέλτιστο τρόπο το ακίνητό σου μέσα από μία σειρά επαγγελματικών φωτογραφιών. Με βάση τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Airbnb, αλλά και σε συνδυασμό με την δική σου αισθητική, αναλαμβάνουμε να φωτογραφίσουμε κάθε χώρο του ακινήτου σου.

Θέλεις να αναδείξεις τον χώρο σου σωστά;