Εξυπνη τιμολογηση στην Airbnb: Μην τη χρησιμοποιειτε!

Ένα από τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καταχωρώντας το ακίνητό μας στην Airbnb είναι η Έξυπνη Τιμολόγηση (Smart Pricing). Ενεργοποιώντας το, η τιμολόγηση μας προσαρμόζεται αυτόματα, στο εύρος τιμών που έχουμε προκαθορίσει. Η πλατφόρμα αναδιαμορφώνει την τιμή του ακινήτου μας συνεχώς, με βάση τον τύπο του ακινήτου, την εποχή, την ζήτηση, την τοποθεσία, αλλά και τις τιμές αντίστοιχων ακινήτων της κάθε περιοχής.

Τον τελευταίο χρόνο έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση στην προσφορά ακινήτων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατακόρυφα ο ανταγωνισμός. Οι νέοι χρήστες συχνά τιμολογούν το ακίνητό τους πολύ χαμηλά, ώστε να προσελκύσουν τους πρώτους τους πελάτες και τις πρώτες θετικές κριτικές. Κατ’ επέκταση, η μέση τιμή των ακινήτων πολλών περιοχών προκύπτει συχνά αρκετά χαμηλότερη από την “αντικειμενική” τους αξία στην Airbnb, την αξία δηλαδή που θα περίμενε κανείς να έχει ένα ακίνητο με βάση τα χαρακτηριστικά του. Αντίστοιχα, οι τιμές που υποδεικνύει η Έξυπνη Τιμολόγηση προκύπτουν πολλές φορές χαμηλές.

 

Για αυτούς τους λόγους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Πρωτόπαπας, country manager της Airbnb για την Ελλάδα, στο πρώτο Host Spot event, “εάν το εργαλείο δεν λειτουργεί σωστά, μην το χρησιμοποιείτε”! Ο κάθε ιδιοκτήτης γνωρίζει ο ίδιος καλύτερα την αξία του ακινήτου του, καθώς και τα έσοδα που πρέπει να έχει για να είναι βιώσιμη η βραχυχρόνια ενοικίαση. Αν αισθάνεστε ότι οι προτεινόμενες τιμές της Έξυπνης Τιμολόγησης αδικούν το ακίνητό σας, απενεργοποιήστε την!