Οι υπηρεσιες μας

Εκτίμηση Ακινήτου

Εκτίμηση Ακινήτου

  • Επισκεπτόμαστε το ακίνητό σας για να εξετάσουμε σε πραγματικό χρόνο την κατάστασή του, τις δυνατότητές και την καταλληλότητά του.

 

  • Σας αποστέλλουμε μία αναλυτική εκτίμηση του ακινήτου σας, που αφορά τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την χρονική περίοδο.

 

  • Σας δίνουμε πρακτικές συμβουλές που μπορούν να ενισχύσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου σας και μεγαλώσουν την αποδοτικότητά του.

Διαμόρφωση Ακινήτου

Διαμόρφωση Ακινήτου

  • Σας παρέχουμε αναλυτικές συμβουλές για την σωστή διαμόρφωση του ακινήτου σας με γνώμονα της ανάγκες της Airbnb της φιλοξενίας.

 

  • Δημιουργούμε για σας ολοκληρωμένες προτάσεις διαμόρφωσης και διακόσμησης, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του ακινήτου σας.

 

  • Αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακαίνιση του ακινήτου σας, από τα αρχικά σχέδια μέχρι την παράδοση του έργου.

Καταχώρηση

Καταχώρηση

  • Αναλαμβάνουμε να καταχωρήσουμε το ακίνητό σας στην πλατφόρμα της Airbnb, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την σωστή προώθησή του.

 

  • Ελέγχουμε και βελτιώνουμε την υπάρχουσα καταχώρηση του ακινήτου σας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την αποδοτικότητά του.

 

  • Παρέχουμε πρακτικές συμβουλές για μία σωστή διαχείριση που θα αποφέρει ευκολότερα και καλύτερα αποτελέσματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας