Ασφαλεια και Airbnb

Ασφαλεια και Airbnb

Ένας από τους μεγαλύτερους προβληματισμούς των ιδιοκτητών που θέλουν να δοκιμάσουν την πλατφόρμα της Airbnb είναι το κατά πόσο ασφαλές είναι να φιλοξενήσουν αγνώστους προς αυτούς στο ακίνητό τους. Θα είναι αξιοπρεπείς επισκέπτες; Θα προκαλέσουν φθορές; Θα προξενήσουν προβλήματα με τους γείτονες; Σε πρώτη ανάγνωση φαντάζει αρκετά ανησυχητικό, στην πράξη όμως η ίδια η πλατφόρμα έχει δημιουργήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς έτσι ώστε να είναι ασφαλείς τόσο οι επισκέπτες όσο και οι ιδιοκτήτες.

Ας δούμε όμως πως ένας ιδιοκτήτης μπορεί μέσω της πλατφόρμας να εξασφαλίζει ότι στο σπίτι του θα φιλοξενηθούν άτομα εμπιστοσύνης.

Προφίλ

Κάθε χρήστης στην Airbnb υποχρεούται να βάλει τα προσωπικά του στοιχεία και ουσιαστικά να αποδείξει ότι είναι πραγματικό φυσικό πρόσωπο. E-mail, τηλέφωνο, ταυτότητα / διαβατήριο / δίπλωμα οδήγησης, προφίλ κοινωνικής δικτύωσης (ακόμα και βίντεο παρουσίασης μικρής διάρκειας) ζητούνται ως αποδεικτικά στοιχεία από όλους τους χρήστες. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν κρυφά από το κοινό και μόνο όταν επιβεβαιωθεί μία κράτηση εμφανίζονται κάποια από αυτά για την διευκόλυνση της επικοινωνίας. Ωστόσο, κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να δει το πλήθος των επιβεβαιώσεων που έχει διαθέσει ο κάθε επισκέπτης και να κρίνει αν θέλει ή όχι να τον εμπιστευτεί. Με αυτόν τον τρόπο η Airbnb εξασφαλίζει ότι υπάρχουν τα στοιχεία του κάθε χρήστη και σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να τα διαθέσει για την όποια επίλυση προβλήματος.

Παρατηρείται ότι όταν κάποιος επισκέπτης έχει διαθέσει αρκετά στοιχεία για τον εαυτό του (ακόμα κι όταν αυτά δεν είναι εμφανή), ο ιδιοκτήτης νιώθει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του παρόλο που ουσιαστικά δεν τον γνωρίζει.

Κριτικές

Ένας ακόμα τρόπος φιλτραρίσματος των επισκεπτών, που είναι και ο πιο σημαντικός, είναι οι κριτικές. Όταν ένας επισκέπτης διανυκτερεύσει σε κάποιο κατάλυμα μέσω της πλατφόρμας, ο ιδιοκτήτης (όπως και ο επισκέπτης) έχει το δικαίωμα να γράψει για την εμπειρία του και εάν προτείνει και σε άλλους τον επισκέπτη αυτόν. Έτσι, ο κάθε χρήστης αποκτά ένα ιστορικό το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους. Εάν κάποιος ιδιοκτήτης είχε μία κακή εμπειρία, οι επόμενοι ιδιοκτήτες αρκεί να δουν την κριτική αυτή και, εάν το επιθυμούν, να μην αποδεχτούν το αίτημα κράτησης. Επίσης, αν παρατήρησε κάτι το οποίο πρέπει να μάθει η ίδια η πλατφόρμα άμεσα, μπορεί να γράψει σχόλιο το οποίο παραμένει κρυφό από τον επισκέπτη αλλά ενημερώνει την Airbnb. Μάλιστα, όταν υπάρχει ενεργοποιημένη η “Αμεση Κράτηση” ο ιδιοκτήτης έχει την δυνατότητα να δώσει αυτό το δικαίωμα μόνο σε “δοκιμασμένους” επισκέπτες, δηλαδή επισκέπτες που έχουν μείνει ήδη σε κάποιο Airbnb κατάλυμα στο παρελθόν και έχουν πάρει θετική κριτική. Οι υπόλοιποι επισκέπτες θα πρέπει να περάσουν από την κλασσική διαδικασία αιτήματος-αποδοχής.

Εγγύηση

Εκτός από το φιλτράρισμα που μπορεί γίνει, κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να ορίσει ένα ποσό ως εγγύηση για το ακίνητό του. Αυτό το ποσό δεσμεύεται από τον επισκέπτη και αφού ολοκληρωθεί η διαμονή του και ο ιδιοκτήτης δεν έχει βρει κάποια ζημιά, το ποσό αυτό αποδεσμεύεται και επιστρέφει στον επισκέπτη. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης είναι σίγουρος ότι αν γίνει κάποια σημαντική φθορά στο ακίνητό του, θα μπορέσει να αποζημιωθεί άμεσα. Από την άλλη, οι επισκέπτες που υποχρεούνται να καταβάλλουν μία εγγύηση, στην προσπάθεια τους να την πάρουν πίσω, γίνονται πολύ προσεκτικοί στην χρήση του διαμερίσματος.

Παρόλα αυτά, αν και μας δίνεται η δυνατότητα της εγγύησης, παρατηρείται ότι τα ακίνητα που την έχουν ορίσει παρουσιάζουν χαμηλότερη πληρότητα από άλλα αντίστοιχά τους που δεν έχουν αυτό τον περιορισμό.

Αποζημίωση

Παρόλο, όμως, που υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος, μπορεί κάποια στιγμή ένας επισκέπτης να προξενήσει φθορές είτε ακούσια είτε εκούσια. Σε αυτή την περίπτωση, και αφού δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε κάποια αποδεκτή λύση σε ιδιωτικό επίπεδο, μπορούμε να απευθυνθούμε στην ίδια την πλατφόρμα. Η Airbnb έχει ορίσει ως ποσό εγγύησης τα 800.000 ευρώ για φθορές σε ακίνητα και με την βοήθεια νομικής πράξης και αποδεικτικών στοιχείων μπορούμε να διεκδικήσουμε την αντίστοιχη αποζημίωση. Αν και περιστατικά ζημιών καταγράφονται ιδιαίτερα σπάνια, η Airbnb, μέσω της διαδικασίας που απαιτεί, προσπαθεί να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες και να επιλύσει τέτοια προβλήματα άμεσα και ικανοποιητικά. Σίγουρα, ωστόσο, ως φθορές δεν λαμβάνονται υπόψιν μιρκόπεριπτώσεις, όπως ένα σπασμένο ποτήρι, ή φθορές από χρήση, για παράδειγμα ένα χαλασμένο καζανάκι.

Είναι λογικό να μας προβληματίζει αρχικά η ενοικίαση του ακινήτου μας μέσω μίας πλατφόρμας όπως είναι η Airbnb. Ωστόσο, στην πράξη κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς με τις διαδικασίες που έχει αναπτύξει η ίδια η πλατφόρμα, η βραχυπρόθεσμη ενοικίαση δεν επιφέρει μεγαλύτερο ρίσκο απο μια παραδοσιακή μίσθωση.

 

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;