Μοντελα διαχειρισης

Μοντελα διαχειρισης

Ένα ακίνητο που μπαίνει στην πλατφόρμα της Airbnb χρειάζεται έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο διαχείρισης. Η διαχείριση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους, την υποδοχή των επισκεπτών στον χώρο και την επαρκή καθαριότητα έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των επισκεπτών και να έχουμε ένα λειτουργικό ακίνητο.

Ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ιδιοκτητών μπορούμε να ορίσουμε διάφορα μοντέλα διαχείρισης που το κάθε ένα από αυτά είναι αποδοτικό με τον δικό του τρόπο. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής μπορούμε να διακρίνουμε μικροδιαφορές, αλλά στο σύνολο τους παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μπορούμε τα κατηγοριοποιήσουμε.

Ας δούμε ποια είναι αυτά τα μοντέλα:

Ιδιοκτήτης-Οικοδεσπότης

Σε αυτό το μοντέλο ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει τον πιο ενεργό ρόλο. Καταχωρεί το ακίνητό του, επικοινωνεί με τους πιθανούς επισκέπτες του, υποδέχεται τους φιλοξενούμενους του στον χώρο του και φροντίζει για την ικανοποιητική κατάσταση του ακινήτου του (προμήθειες, καθαριότητα). Ο ιδιοκτήτης έχει τον απόλυτο έλεγχο τόσο της καταχώρησης όσο και του ίδιου του ακινήτου. Το μοντέλο αυτό είναι αυτό με βάση το οποίο σχεδιάστηκε και η πλατφόρμα της Airbnb. Έγινε αναλυτική και εύχρηστη για να μπορεί να χρησιμοποιείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου.

Συνοικοδεσπότης

Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης αναζητά βοήθεια στην διαχείριση είτε από γνωστούς του είτε σε τοπικό επίπεδο. Και πάλι έχει τον έλεγχο του ακινήτου του, αλλά λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων του, αναθέτει κάποιες αρμοδιότητες σε τρίτους, όπως η υποδοχή και η καθαριότητα. Η Airbnb αφουγκραζόμενη το πρόβλημα χρόνου που παρουσιάζεται σε πολλούς ιδιοκτήτες, δημιούργησε ένα καινούργιο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην σύναψη συνεργασιών και να δώσει μερικό έλεγχο της εκάστοτε καταχώρησης σε συνοικοδεσπότες (co-hosting).

Αυτοματοποιημένη διαχείριση

Άλλοι ιδιοκτήτες επιλέγουν έναν πιο απρόσωπο τρόπο διαχείρισης. Προσπαθώντας να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αλλά και στις προσωπικές τους υποχρεώσεις, αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τους επισκέπτες μέσω της πλατφόρμας και από κει τους καθοδηγούν σχετικά με το πως θα  φτάσουν στο ακίνητο και πως θα μπουν σε αυτό. Για την καλύτερη υποδοχή τους χρησιμοποιούν είτε αυτόματες κλειδαριές με κωδικούς, είτε συντονίζουν την παραλαβή των κλειδιών από κάποιο κοντινό σημείο (καταστήματα, καφετέριες, ακόμα και θυρίδες). Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης έχει ετοιμάσει και το ακίνητο κατάλληλα, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με αυτό εύκολα και γρήγορα (ενημερωτικά φυλλάδια, οδηγίες για συσκευές κλπ). Ο καθαρισμός σε αυτό το μοντέλο συνήθως γίνεται από κάποιον συνεργάτη του ιδιοκτήτη.

Εταιρείες διαχείρισης

Η ανάγκη της διαχείρισης άφησε περιθώριο για την ανάπτυξη εταιρειών που μπορούν να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία. Οι εταιρείες αναλαμβάνουν την επικοινωνία, την υποδοχή και την καθαριότητα και οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από την όποια υποχρέωση απέναντι στους επισκέπτες τους με κόστος ένα ποσοστό από τα έσοδα του ακινήτου (συνήθως 20%).  Σε αυτό το μοντέλο οι ιδιοκτήτες έχουν πολύ περιορισμένο έλεγχο της καταχώρησης και του τρόπου διαχείρισης των ακινήτων τους.

Ανάλογα με τις δυνατότητες των ιδιοκτητών υπάρχουν και τα αντίστοιχα μοντέλα διαχείρισης στην βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Παρόλα αυτά, η Airbnb προωθεί την διαχείριση από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, καθώς είναι στα πλαίσια της φιλοσοφία της (ζήσε σαν κάτοικος) και γι αυτό βελτιώνει και απλοποιεί την πλατφόρμα της, ενώ παράλληλα παρουσιάζει συνεχώς καινούργια εργαλεία που θα την κάνουν εύχρηστη στον καθένα.